Klientë

Multihem për më tepër se 10 vjet po krijon në fushën e Markave Private për kompani me emër në Evropë, kompani lokale të shpërndarjes dhe zinxhirë marketesh.
Klientët tanë janë zinxhirë marketesh dhe kompani të mëdha të distribucionit të cilat u shërbejnë tregjeve të pavarura dhe tregtarë me shumicë të rajonit të Ballkanit. Jemi duke negociuar me distributorë të rinj sepse shikojmë potencial të madh në eksportin në vendet evropiane në të ardhmen e afërt.

Referencat
  • ILIRIJA INTERNACIONAL, Slloveni (shet në gjithë territorin e ish Jugosllavisë)
  • TINEKS MT, Maqedoni (shet në gjithë territorin e Maqedonisë)
  • SAVAOT GREIS, Maqedoni (firmë shpërndarëse që ka markën e vet dhe kryen shitje në gjithë territorin e Maqedonisë)
  • АLЕКSPROM, Maqedoni (firmë shpërndarëse që ka markën e vet dhe kryen shitje në gjithë territorin e Maqedonisë)
  • DEPAL, Greqi (kompani e cila kishte prodhim të vetin, por për shkak të shpenzimeve të larta dhe cilësisë së ulët, të gjithë prodhimin nën markën e tyre e transferuan tek MULTIHEM)
  • HEDIS, Maqedoni (gjithë gama e prodhimeve shitej në gjithë territorin e Maqedonisë, tani nuk prodhohet më)
  • My Market, Maqedoni (treg)
  • VGS, Francë (firma e shpërndarjes)
  • Olgerdin, Islandë (firma e shpërndarjes)
  • Gradient, Rusi (firma e shpërndarjes)