За нас / Процес

Процес

MultihemПроцес на работа на принципот на Приватни Марки.
Мултихем стои на располагање за своите клиенти и учествува во изработката на производите.

Нудиме повеќе варијанти за еден производ, како и дизајн на амбалажа и етикета креирани од искусен и квалитетен дизајнер кој работи во склоп на МУЛТИХЕМ, од што и ќе зависи крајната цена, што значи партнерот може да избере квалитет според својата таргетна група на потрошувачи и со самото тоа да учествува во формирањето на цената. По утврдувањето на квалитетот на производите, се доставува анализа од званична институција за квалитет. Самиот овој сертификат ќе служи како мерило за параметрите на квалитет во иднина и при секакви забелешки од страна на купувачот може да се изврши повторна анализа и одстранување на недостатоците.