Procesi

Procesi

MultihemProcesi i punës sipas parimit të markave private.
Multihem është në dispozicion të klientëve të saj dhe merr pjesë në përgatitjen e produkteve.

Ofrojmë disa variante për një produkt, si dhe dizajn të ambalazhit dhe etiketës të krijuar nga dizenjues cilësor dhe me përvojë i cili punon brenda MULTIHEM-it, nga i cili dhe do të varet çmimi përfundimtar, që do të thotë se partneri mund të zgjedhë cilësinë sipas target grupit të konsumatorëve dhe rrjedhimisht të marrë pjesë në formimin e çmimit. Mbas përcaktimit të cilësisë së produkteve, dorëzohet analiza nga institucioni zyrtar për cilësinë. Kjo çertifikatë do të shërbejë si masë për parametrat e cilësisë në të ardhmen dhe për çdo vërejtje nga ana e blerësit mund të kryhet përsëri analizë dhe shmangen mangësitë.