Mjete për pastrim
 • Product for cleaning glass surfaces Brand Name "BLIC"
  This product is designed for cleaning glass surfaces. It can be manufactured in different packaging going from 0.5 l, 0.75 l and 1 l. The product can be closed with spray trigger or plastic cap and also manufactured in different color and fragrances. The glass cleaner product is made from alcohol which helps the degrading process of grease surfaces. This product is our number one selling product.

 • Product for cleaning glass surfaces Brand Name "BLIC"
  This product is designed for cleaning glass surfaces. It can be manufactured in different packaging going from 0.5 l, 0.75 l and 1 l. The product can be closed with spray trigger or plastic cap and also manufactured in different color and fragrances. The glass cleaner product is made from alcohol which helps the degrading process of grease surfaces. This product is our number one selling product.

 • Product for cleaning glass surfaces Brand Name "BLIC"
  This product is designed for cleaning glass surfaces. It can be manufactured in different packaging going from 0.5 l, 0.75 l and 1 l. The product can be closed with spray trigger or plastic cap and also manufactured in different color and fragrances. The glass cleaner product is made from alcohol which helps the degrading process of grease surfaces. This product is our number one selling product.

 • Product for cleaning glass surfaces Brand Name "BLIC"
  This product is designed for cleaning glass surfaces. It can be manufactured in different packaging going from 0.5 l, 0.75 l and 1 l. The product can be closed with spray trigger or plastic cap and also manufactured in different color and fragrances. The glass cleaner product is made from alcohol which helps the degrading process of grease surfaces. This product is our number one selling product.

 • Product for cleaning glass surfaces Brand Name "BLIC"
  This product is designed for cleaning glass surfaces. It can be manufactured in different packaging going from 0.5 l, 0.75 l and 1 l. The product can be closed with spray trigger or plastic cap and also manufactured in different color and fragrances. The glass cleaner product is made from alcohol which helps the degrading process of grease surfaces. This product is our number one selling product.

 • Preparat pë xhama me pompë, marka „Ekstra Tineks“

 • Preparat pë xhama me pompë, blu, marka „Ekstra Tineks“
  Ky produkt është në paketim prej 0,75 litrash, me pompë, ngjyrë blu dhe prodhohet si markë private e marketeve Tineks – “Ekstra Tineks”

 • Preparat për xhama me pompë, i verdhë, marka „Ekstra Tineks“
  Ky produkt është në paketim prej 0,75 litrash, me pompë, ngjyrë e verdhë dhe prodhohet si markë private e marketeve Tineks – “Ekstra Tineks”

 • Preparat pë xhama me pompë, jeshil, marka „Ekstra Tineks“
  Ky produkt është në paketim prej 0,75 litrash, me pompë, ngjyrë jeshile dhe prodhohet si markë private e marketeve Tineks – “Ekstra Tineks

 • Preparat blu për xhama, me kapak, marka „Ekstra Tineks“
  Ky produkt është në paketim prej 0,75 litrash, me kapak, ngjyrë blu dhe prodhohet si markë private e marketeve Tineks – “Ekstra Tineks”

 • Preparat jeshil për xhama, me kapak, marka „Ekstra Tineks“
  Ky produkt është në paketim prej 0,75 litrash, me kapak, ngjyrë jeshile dhe prodhohet si markë private e marketeve Tineks – “Ekstra Tineks”

 • Preparat i verdhë për xhama, me kapak, marka „Ekstra Tineks“
  Ky produkt është në paketim prej 0,75 litrash, me kapak, ngjyrë e verdhë dhe prodhohet si markë private e marketeve Tineks – “Ekstra Tineks”

 • Preparat pë xhama me pompë, marka „Cisto“

 • Preparat për xhama me pompë, blu, marka „ÇISTO“
  Ky produkt është në paketim prej 0.5 l, me pompë, ngjyrë blu dhe prodhohet si markë private për Iliria - „Çisto“

 • Preparat për xhama me pompë, rozë, marka „ÇISTO“
  Ky produkt është në paketim prej 0.5 l, me pompë, ngjyrë rozë dhe prodhohet si markë private për Iliria - „Çisto“

 • Preparat për xhama me pompë, jeshil, marka „ÇISTO“
  Ky produkt është në paketim prej 0.5 l, me pompë, ngjyrë jeshile dhe prodhohet si markë private për Iliria - „Çisto“

 • Preparat për xhama me kapak, blu, marka „ÇISTO“
  Ky produkt është në paketim prej 0.5 l, me kapak, ngjyrë blu dhe prodhohet si markë private për Iliria - „Çisto“

 • Preparat për xhama me kapak, rozë, marka „ÇISTO“
  Ky produkt është në paketim prej 0.5 l, me kapak, ngjyrë rozë dhe prodhohet si markë private për Iliria - „Çisto“

 • Preparat për xhama me kapak, ngjyrë jeshile, marka „ÇISTO“
  Ky produkt është në paketim prej 0.5 l, me kapak, ngjyrë jeshile dhe prodhohet si markë private për Iliria - „Çisto“

 • Preparat për xhama me pompë, marka „Diamond“
  Ky produkt është në paketim prej 0.5 l, me pompë, dhe prodhohet si markë private për „Diamond“

 • Preparat pë xhama me pompë, blu, marka „Blic“

 • Preparat për pastrim të kuzhinave dhe banjave,marka „Cisto“
  Preparati është i paraparë për pastrim të kuzhinave dhe banjave, elementëve të kuzhinës, pllakave të kuzhinave dhe banjave, tualeteve dhe sanitareve. I mënjanon me sukses yndyrërat dhe papastërtitë dhe ua kthen shkëlqimin sipërfaqeve. Prodhohet në paketim prej 0,75 litrash vetëm me pompë. E ofrojmë në 3 cilësi të ndryshme: të lartë, të mesme dhe të kënaqshme.

 • Preparat për pastrim të banjave, marka „Cisto“

 • Preparat për pastrim të kuzhinave, marka „Cisto“

 • Preparat abraziv, marka „Cisto“
  Ky preparat është i paraparë për larjen e enëve të yndyrosura dhe të djegura ku preparatet e zakonshme nuk ndikojnë. Ky është një top produkt dhe është i shkëlqyer për pastrimin e sipërfaqeve sanitare duke qenë se mënjanon me sukses smërçin dhe nuk i gërvish sipërfaqet. Mund të prodhohet me ngjyra dhe aroma të ndryshme në paketim prej 500 ml që në fakt peshon 750 gr.

 • Preparat abraziv, blu, marka „ÇISTO“
  Ky produkt është në paketim prej 500 ml, me cilësi të lartë, ngjyrë blu dhe prodhohet si markë private për Iliria - „Çisto“

 • Preparat abraziv jeshil, marka „ÇISTO“
  Ky produkt është në paketim prej 500 ml, me cilësi të lartë, ngjyrë jeshile dhe prodhohet si markë private për Iliria - „Çisto“

 • Preparat abraziv, marka "Blic"
  Ky preparat është i paraparë për larjen e enëve të yndyrosura dhe të djegura ku preparatet e zakonshme nuk ndikojnë. Ky është një top produkt dhe është i shkëlqyer për pastrimin e sipërfaqeve sanitare duke qenë se mënjanon me sukses smërçin dhe nuk i gërvish sipërfaqet. Mund të prodhohet me ngjyra dhe aroma të ndryshme në paketim prej 500 ml që në fakt peshon 750 gr.

 • Preparat abraziv, blu, marka „Blic“

 • Preparat abraziv jeshil, marka „Blic“

 • Preparat abraziv, marka "Extra Tinex"
  Ky preparat është i paraparë për larjen e enëve të yndyrosura dhe të djegura ku preparatet e zakonshme nuk ndikojnë. Ky është një top produkt dhe është i shkëlqyer për pastrimin e sipërfaqeve sanitare duke qenë se mënjanon me sukses smërçin dhe nuk i gërvish sipërfaqet. Mund të prodhohet me ngjyra dhe aroma të ndryshme në paketim prej 500 ml që në fakt peshon 750 gr.

 • Preparat abraziv jeshil, marka „Ekstra Tineks“
  Ky produkt është në paketim prej 500 ml, me cilësi të lartë, ngjyrë jeshile dhe prodhohet si markë private për marketet Tineks - „Ekstra Tineks“

 • Preparat abraziv, blu, marka „Ekstra Tineks“
  Ky produkt është në paketim prej 500 ml, me cilësi të lartë, ngjyrë blu dhe prodhohet si markë private për marketet Tineks - „Ekstra Tineks“

Preparat për pastrimin e sipërfaqeve të xhamit Preparati për xhama është i paraparë për pastrimin e sipërfaqeve të xhamit. Mund të prodhohet me paketime të ndryshme prej 0.5 litrash, 0.75 litrash dhe 1 litri. Paketimi mund të jetë me pompë ose me kapak. Gjithashtu ky produkt mund të prodhohet me shumë ngjyra dhe aroma të ndryshme. Preparati përbëhet nga alkool i cili ndihmon në pastrimin e sipërfaqeve të yndyrshme. Ky preparat është produkti ynë më i shitur. për të mbështetur produkteve