Detergjentë
 • Detergjent, cilësi e lartë, marka „Ekstra Tineks“

 • Detergjent portokalli për enë, cilësi e lartë, marka „Ekstra Tineks“
  Ky produkt është në paketim prej 0.5 l, me cilësi të lartë, ngjyrë portokalli dhe prodhohet si markë private për marketet Tineks - „Ekstra Tineks“

 • Dishwashing product with high quality, color green, Brand Name "Extra Tinex"
  This product is in a package of 0.5 l / 1 l, high quality in green color, manufactured under the Brand Name "Extra Tinex" for Tinex Supermarkets.

 • Dishwashing product with high quality, color yellow, Brand Name "Extra Tinex"
  This product is in a package of 0.5 l / 1 l, high quality in yellow color, manufactured under the Brand Name "Extra Tinex" for Tinex Supermarkets.

 • Dishwashing product with balm, high quality, Brand Name "Extra Tinex"
  This product is in a package of 0.5l / 1l, high quality with white color, manufactured under the Brand Name "Extra Tinex" for Tinex Supermarkets.

 • Dishwashing product with good quality, color orange, Brand Name "Extra Tinex"
  This product is in a package of 0.5 l / 1 l, good quality in orange color, manufactured under the Brand Name "Extra Tinex" for Tinex Supermarkets.

 • Dishwashing product with good quality, color yellow, Brand Name "Extra Tinex"
  This product is in a package of 0.5 l / 1 l, good quality in yellow color, manufactured under the Brand Name "Extra Tinex" for Tinex Supermarkets.

 • Dishwashing product with good quality, color green, Brand Name "Extra Tinex"
  This product is in a package of 0.5 l / 1 l, good quality in green color, manufactured under the Brand Name "Extra Tinex" for Tinex Supermarkets.

 • Product for hand dishwashing Brand Name "Domeo"
  This brand is a product for hand dish washing and it is sold on the entire territory of Macedonia. It is very economic product with low price, but still satisfies for good quality. It is offered in two different colors and smells, lemon and apple.

 • Product for hand dishwashing Brand Name "Cisto"
  This product is designed for cleaning greasy dishes; it degrades the fat and gives the dishes high gloss. It is manufactured in high quality. It is packed in package of 1 l in different colors and fragrances.

 • Dishwashing product with high quality, color green, Brand Name "Cisto"
  This product is in a package of 1 l, high quality in green color, manufactured under the Brand Name "Cisto" for Ilirija Vedrog, Slovenia.

 • Dishwashing product with high quality, color yellow, Brand Name "Cisto"
  This product is in a package of 1 l, high quality in yellow color, manufactured under the Brand Name "Cisto" for Ilirija Vedrog, Slovenia.

 • Dishwashing product with high quality, color orange, Brand Name "Cisto"
  This product is in a package of 1 l, high quality in orange color, manufactured under the Brand Name "Cisto" for Ilirija Vedrog, Slovenia.

 • Product for hand dishwashing with high quality, Brand Name "Blic"

 • Dishwashing product high quality, with balm aloe vera, color white, Brand Name "Blic"

 • Dishwashing product, high quality, color green, Brand Name "Blic"

 • Dishwashing product, high quality, color yellow, Brand Name "Blic"

 • Dishwashing product, high quality, color orange, Brand Name "Blic"

 • Product for hand dishwashing with good quality, Brand Name "Blic"

 • Dishwashing product with good quality, color red, Brand Name "Blic"

 • Dishwashing product, with good quality, color yellow, Brand Name "Blic"

 • Dishwashing product, with good quality, color red, Brand Name "Blic"

 • Dishwashing product, with good quality, color green, Brand Name "Blic"

Detergjent për larje enësh Preparati për larje enësh është i paraparë për larjen е enëve të papastra dhe me yndyrë, i shkrin yndyrërat dhe u jep shkëlqim enëve. E ofrojmë në tre cilësi të ndryshme: cilësi e lartë, e mesme dhe e kënaqshme. Prodhohet në paketime të ndryshme prej 0,5 litrash dhe 1 litër me ngjyra dhe aroma të ndryshme. për të mbështetur produkteve