Политура
 • Multipurpose cleaner Brand Name “BLIC” "
  This product is designed for cleaning all types of floor surfaces. It is manufactured in packaging of 1l and in different colors and fragrances.

 • Multipurpose cleaner Brand Name “BLIC” "
  This product is designed for cleaning all types of floor surfaces. It is manufactured in packaging of 1l and in different colors and fragrances.

 • Multipurpose cleaner Brand Name “BLIC” "
  This product is designed for cleaning all types of floor surfaces. It is manufactured in packaging of 1l and in different colors and fragrances.

 • Multipurpose cleaner Brand Name “BLIC” "
  This product is designed for cleaning all types of floor surfaces. It is manufactured in packaging of 1l and in different colors and fragrances.

 • Средство за полирање, бренд, "Чисто"

 • Политура со пумпа, бренд „ЧИСТО“
  Овој производ е во пакување од 0,5 л, со пумпа, боја млечно бела и е произведен како приватен бренд за Илирија – „Чисто“

 • Политура со капаче, бренд „ЧИСТО“
  Овој производ е во пакување од 0,5 л, со капаче, боја млечно бела и е произведен како приватен бренд за Илирија – „Чисто“

 • Политура 250 мл со капаче, бренд „ЧИСТО“
  Овој производ е во пакување од 250 мл, боја млечно бела и е произведен како приватен бренд за Илирија – „Чисто“

Средство за чистење и полирање на дрвени површини и мебел Оваа средство е наменето за чистење и полирање, бидејќи му дава сјај на дрвото и мебелот, благодарејќи на маслата и восокот што се користат. Се произведува во пакување од 0,5 литри со пумпа и капаче и 250 мл. назад во производи