Puliturë
 • Multipurpose cleaner Brand Name “BLIC” "
  This product is designed for cleaning all types of floor surfaces. It is manufactured in packaging of 1l and in different colors and fragrances.

 • Multipurpose cleaner Brand Name “BLIC” "
  This product is designed for cleaning all types of floor surfaces. It is manufactured in packaging of 1l and in different colors and fragrances.

 • Multipurpose cleaner Brand Name “BLIC” "
  This product is designed for cleaning all types of floor surfaces. It is manufactured in packaging of 1l and in different colors and fragrances.

 • Multipurpose cleaner Brand Name “BLIC” "
  This product is designed for cleaning all types of floor surfaces. It is manufactured in packaging of 1l and in different colors and fragrances.

 • Preparat për pastrim dhe puliturë , marka "Cisto"

 • Puliturë me pompë, marka "Cisto"
  Ky produkt është në paketim prej 0,5 l, me pompë ngjyrë qumështi dhe prodhohet si markë private për Iliria - „Çisto“

 • Puliturë me kapak, marka "Cisto"
  Ky produkt është në paketim prej 0,5 l, me kapak, ngjyrë qumështi dhe prodhohet si markë private për Iliria - „Çisto“.

 • Puliturë 250 ml me kapak, marka "Cisto"
  Ky produkt është në paketim prej 250 ml, ngjyrë qumështi dhe prodhohet si markë private për Iliria - „Çisto“

Preparat për pastrim dhe puliturë Ky preparat është i paraparë për pastrim dhe puliturë, sepse i jep shkëlqim drurit dhe mobiljeve, falë vajrave dhe dyllit që përdoren. Prodhohet në paketim prej 0,5 litrash me pompë dhe kapak dhe prej 250 ml. për të mbështetur produkteve