Sapunë të lëngshëm
 • Liquid hand soap, Brand Name "Fresh Fresh" - Savaot Greis, Macedonia

 • Liquid hand soap, color olive-green, Brand Name "Fresh Fresh"
  This product is in a package of 0.5 l/ 1 l with pump or plastic cap, color olive-green, manufactured under the brand name "Fresh Fresh" for Savaot Greis Company.

 • Liquid hand soap, color orange, Brand Name "Fresh Fresh"
  This product is in a package of 0.5 l/ 1 l with pump or plastic cap, color orange, manufactured under the brand name "Fresh Fresh" for Savaot Greis Company.

 • Liquid hand soap, color purple, Brand Name "Fresh Fresh"
  This product is in a package of 0.5 l/ 1 l with pump or plastic cap, color purple, manufactured under the brand name "Fresh Fresh" for Savaot Greis Company.

 • Liquid hand soap, color yellow, Brand Name "Fresh Fresh"
  This product is in a package of 0.5 l/ 1 l with pump or plastic cap, color yellow, manufactured under the brand name "Fresh Fresh" for Savaot Greis Company.

 • Liquid hand soap, bright green, Brand Name "Fresh Fresh"
  This product is in a package of 0.5 l/ 1 l with pump or plastic cap, bright green, manufactured under the brand name "Fresh Fresh" for Savaot Greis Company.

 • Liquid hand soap, Brand Name "Medley" Hedis markets, Macedonia

 • Liquid hand soap, Brand Name "Mild" Alex Prom, Macedonia

Sapun i lëngshëm për duart Sapuni i lëngshëm i lan duart, mënjanon papastërtitë dhe i bën duart të buta dhe të brishta. Prodhohet në paketim prej 0,5 litrash me pompë dhe 1 litër me kapak. Mund të jetë me ngjyra dhe aroma të ndryshme. Gjithashtu e ofrojmë me 3 cilësi të ndryshme: të lartë, të mesme dhe të kënaqshme. për të mbështetur produkteve