Омекнувачи за алишта
 • Омекнувачи за алишта, бренд „Екстра Тинекс“

 • Омекнувач за алишта розе, бренд „Екстра Тинекс“
  Овој производ е во пакување од 1л, висок квалитет, боја розе и е произведен како приватен бренд за Тинекс маркети – „Екстра Тинекс“

 • Омекнувач за алишта зелен, бренд „Екстра Тинекс“
  Овој производ е во пакување од 1л, висок квалитет, боја зелена и е произведен како приватен бренд за Тинекс маркети – „Екстра Тинекс“

 • Омекнувач за алишта, бел, бренд „Екстра Тинекс“
  Овој производ е во пакување од 1л, висок квалитет, боја бела и е произведен како приватен бренд за Тинекс маркети – „Екстра Тинекс“

 • Омекнувач за алишта плав, бренд „Екстра Тинекс“
  Овој производ е во пакување од 1л, висок квалитет, боја плава е произведен како приватен бренд за Тинекс маркети – „Екстра Тинекс“

 • Омекнувач за алишта, бренд "Стела" - Алекс Пром, Македонија

 • Омекнувач за алишта, зелен, бренд "Стела"
  Овој производ е во пакување од 1л, висок квалитет, боја зелена е произведен како приватен бренд "Стела" – „Алекс Пром, Македонија"

 • Омекнувач за алишта, розе, бренд "Стела"
  Овој производ е во пакување од 1л, висок квалитет, боја розе е произведен како приватен бренд "Стела" – „Алекс Пром, Македонија"

 • Омекнувач за алишта, плав, бренд "Стела"
  Овој производ е во пакување од 1л, висок квалитет, боја плава е произведен како приватен бренд "Стела" – „Алекс Пром, Македонија"

 • Омекнувач за алишта со капсулиран парфем, бренд, "Вила" - Хедис маркети, Македонија
  Овој омекнувач ќе ги омекне вашите алиштата и ќе им даде пријатна миризба. Благодарение на капсулираниот парфем ќе го продолжи пријатниот мирис долго после перењето и при секој механички допир со алиштата ќе ја почувствувате мекоста и пријатниот мирис. Се произведува во пакување од 1 литар и 2 литри со различни бои и мириси.

 • Омекнувач за алишта со капсулиран парфем, бел, бренд, "Вила"

 • Омекнувач за алишта со капсулиран парфем, плав, бренд, "Вила"

 • Омекнувач за алишта со капсулиран парфем, розе, бренд, "Вила"

 • Омекнувач за алишта со капсулиран парфем, зелен, бренд, "Вила"

 • Омекнувач за алишта со капсулиран парфем, бренд, "Вила" - Хедис маркети, Македонија
  Овој омекнувач ќе ги омекне вашите алиштата и ќе им даде пријатна миризба. Благодарение на капсулираниот парфем ќе го продолжи пријатниот мирис долго после перењето и при секој механички допир со алиштата ќе ја почувствувате мекоста и пријатниот мирис. Се произведува во пакување од 1 литар и 2 литри со различни бои и мириси.

 • Омекнувач за алишта со капсулиран парфем, розе, бренд, "Вила"

 • Омекнувач за алишта со капсулиран парфем, бел, бренд, "Вила"

 • Омекнувач за алишта со капсулиран парфем, жолт, бренд, "Вила"

 • Омекнувач за алишта со капсулиран парфем, плав, бренд, "Вила"

Омекнувачи за алишта Омекнувачот за алишта се произведува од нормален до концентриран. Со користење на омекнувачот вашите алишта стануваат меки и миризливи. Се произведува во пакување од 1 литар и 2 литри, со различни мириси и различни бои. назад во производи